Vergoedingen GGZ van 2014 t/m 2021

Vanaf 2014 is er geen sprake meer van eerstelijns psychologie of tweedelijnspsychologie,  maar van Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg (BG GGZ) of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Onze praktijk valt onder de BG GGZ.

Vanaf 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis Generalistische GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

In 2021 is het eigen risico minimaal 385 euro per persoon per jaar (dit bedrag kan hoger zijn als u een vrijwillig hoger eigen risico met uw verzekeraar heeft afgesproken).

De nieuwe eisen die verzekeraars/overheid stellen aan 'monitoring' en registratie kunnen uw privacy bedreigen. Diagnostische informatie dient aangeleverd te worden aan benchmark-organisaties en zorgverzekeraars, om de vergoeding uit uw zorgverzekering te mogen ontvangen. Daarom zullen we vanaf 2014 iedereen een privacyverklaring laten invullen, zodat onze praktijk niet door de zorgverzekeraars gedwongen kan worden informatie over u af te staan. 

Om de kosten van de zorg in de hand te krijgen heeft de regering besloten dat mensen vanaf 2014 alleen nog maar behandeld mogen worden door een geregistreerde en gekwalificeerde en gekwalificeerde psycholoog, wanneer ze een DSM diagnose hebben gekregen. Dus als u psychische klachten heeft die niet voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zijn de kosten voor uw eigen rekening. De behandeling valt niet onder verzekerde zorg.

Als uw klachten wel voldoen aan een DSM diagnose, dan kunt gebruik maken van een door de overheid vastgesteld behandeltraject: Kort (BK), Middel (BM) of Intensief (BI), ieder met de bijbehorende behandelduur en kosten. Naast de directe contacttijd in een sessie of beeldbel-sessie wordt ook de tijd voor intake, email contact, overleg met artsen en/of collega’s (alleen na uw toestemming natuurlijk), rapportage en administratie meegeteld. Een consult duurt standaard ongeveer 45 minuten. Een EMDR-sessie duurt standaard anderhalf uur, dus 2 sessies.

  • De GB GGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten in totaal) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico. De kosten zijn: € 453,79

  • De GB GGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten in totaal) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag-matig risico. De kosten zijn: € 773,19

  • De GB GGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten in totaal) met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag-matig risico. De kosten zijn: € 1212,41

Daarnaast heeft de regering samen met de zorgverzekeraars besloten om een aantal stoornissen helemaal uit te sluiten van vergoeding. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, opvoedingsvragen, rouwproblematiek, werk gerelateerde problemen en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen.

Verwijzing:

Als voorwaarde voor vergoeding is het noodzakelijk een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts te hebben waarin wordt aangegeven dat u verwezen wordt naar de GB GGZ en dat de huisarts het

 

Volgende