Belangrijke mededelingen
       

 Tijdens de komende maanden is de praktijk gesloten op:

Vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari (kerstvakantie)  
Woensdagmiddag 18 januari (bijscholing)  
Woensdagmiddag 25 januari (bijscholing)  
Vrijdag 3 februari (bijscholing hele dag)  
Woensdagmiddag 8 februari (bijscholing)  
Vrijdag 10 februari (bijscholing hele dag)  
Woensdagmiddag 15 februari (bijscholing)  
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart (voorjaarsvakantie)  
Vrijdag 17 maart (bijscholing hele dag)  
   

Tijdens kantooruren ben ik alleen rechtstreeks telefonisch te bereiken tussen 12.30 en 13.00 uur op werkdagen, daarnaast kun je een bericht inspreken of een email sturen met het verzoek teruggebeld te worden (en op welk nummer en wanneer je te bereiken bent).
Buiten kantooruren bel je voor noodgevallen met de huisartsenpost in jouw regio of de Suïcidepreventielijn 0800-113.

 
Vaste waarnemers zijn alleen bij ziekte of vakantie, dit zal altijd op de homepage worden gecommuniceerd
Els Pennings, GZ-psycholoog met BIG-nummer 69914715625
Ellen Kwint. GZ-psycholoog met BIG-nummer 79051353925
 

Kwaliteitsstatuut
 

In het kwaliteitsstatuut staat informatie over de manier waarop de praktijk georganiseerd is. Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken binnen de praktijk. Het meest recent goedgekeurde kwaliteitsstatuut is van 2 januari 2022 en ligt ter inzage in de wachtkamer.
Het kwaliteitsstatuut is digitaal via de volgende link te vinden: Klik hier voor het kwaliteitsstatuut
 
Naar boven
 

Professionele kennis en kunde

 

U kunt ervan uitgaan dat ik mij houd aan de Beroepscode voor Psychologen, en daaraan gelinkte verantwoordelijkheden zoals het openlijk vermelden van mijn beroepsregistraties en bijhouden van herregistraties (en alle daaraan gestelde voorwaarden en eisen). Daarnaast door mij te houden aan de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (GBO), de zorgstandaarden, AVG-wetgeving, de meldcode huiselijk geweld en afwegingskader, de zorgverzekeringswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz), relevante regelgeving NZa, het Besluit zorgaanspraken met als toezichthouder Zorg Instituut Nederland, alle overige actuele wet- en regelgeving.
Het op peil houden van je professionele kennis in de breedste zin van het woord is voor mij een basis voorwaarde voor het juist uitvoeren van mijn werk. Ik heb bewust gekozen sinds 2001 om als éénpitter (dat is een vrijgevestigde praktijk met maar één psycholoog) te gaan werken en daarbij hoort voor mij ook zeer zeker het bewust en regelmatig kennis nemen van alle veranderingen die bij het vak en de praktijkvoering horen. Door lid te zijn van diverse beroepsverenigingen, mijn verplichte bijscholingsuren te volgen ieder jaar weer, deel te nemen aan twee verschillende intervisiegroepen, krijg ik steeds de benodigde informatie aangereikt om evidence based te werken, gebruik te maken van de meest recente behandelprotocollen en richtlijnen, mijn deskundigheid en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden, mijn kwalificaties en beroepsregistraties te behouden en uit te breiden.

 
Naar boven
 

Klachten- en geschillenregeling

 

Mocht u klachten hebben over de manier waarop u door mij behandeld wordt, vraag ik u in eerste instantie natuurlijk dat aan mij direct aan te geven. Mochten we er in een goed gesprek niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen, dat kan via de “Klachten- en geschillenregeling” van mijn beroepsvereniging. Ayres Psychologie Praktijk is sinds 2016 aangesloten bij de Klachtenregeling van de beroepsvereniging NVGzP. Sinds 1 januari 2017 zijn we daar ook aangesloten bij de Geschillenregeling. Er liggen folders van de Klachtenregeling van de NVGzP in het folderrek in de wachtruimte van de praktijk, maar u kunt deze natuurlijk ook via de website van het NVGzP bekijken.

 
Naar boven
 

Afsprakenrooster

 

Ik werk 5 dagen per week op onderstaande tijden, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunt u afspraken maken op de volgende tijden:

 
1e afspraak: 09.00 - 09.45 uur
2e afspraak: 09.50 - 10.35 uur
 
3e afspraak: 10.50 - 11.35 uur
4e afspraak: 11.40 - 12.25 uur
 
5e afspraak: 13.10 - 13.55 uur
6e afspraak: 14.00 - 14.45 uur
 
7e afspraak: 15.10 - 15.55 uur
8e afspraak: 16.00 - 16.45 uur
9e afspraak: 16.50 - 17.35 uur
 

Op vrijdag kunnen alleen de eerste 4 afspraken ingepland worden.

 
Naar boven
 

De Contractvrije psychologen

 

Dit zijn GZ-psychologen, Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten, die bewust geen contracten aangaan met zorgverzekeraars. De contractvrije psychologen staan voor privacy, voor keuzevrijheid, voor onafhankelijkheid én voor kwaliteit. De factuur van uw contractvrije psycholoog is een restitutiefactuur die u zelf ontvangt en bij uw zorgverzekering kunt indienen. U zult afhankelijk van uw gekozen zorgpolis een deel van de kosten vergoed krijgen. De kosten voor psychologische hulpverlening vallen onder uw eigen risico, dus met of zonder contract betaalt u altijd eerst uw eigen risico voor de vergoeding van de zorgverzekeraar begint.

 

Runningtherapie

 

In 2009 is de Runningtherapie bij ons van start gegaan onder leiding van Hilbrand Wiersema, gecertificeerd Running therapeut. Runningtherapie is een aanvullende therapievorm waarvan bekend is dat het positieve resultaten heeft voor allerlei klachten, zoals depressieve klachten, angstklachten en PTSS. Het is geen hardlooptraining, dus de nadruk ligt niet op het presteren. Daarnaast kan het als preventiemiddel worden gebruikt.  Als u het effect van Runningtherapie ook zelf wilt ervaren meldt u zich dan aan!