Belangrijke mededelingen
       

 Tijdens de komende maanden is de praktijk gesloten op:

Donderdag 10 september (bijscholing)
Dinsdag 29 september (bijscholing)
Woensdag 30 september (bijscholing)
Donderdag 1 oktober (geef ik opleiding UMCG)
Vrijdag 2 oktober (bijscholing)
Maandag 5 t/m 7 oktober (bijscholing)  
Donderdag 19 november (bijscholing)  
Vrijdag 25 december 2020 t/m 8 januari 2021 (Kerstvakantie)  
     
Tijdens vakanties is mijn vaste waarnemer, mw. Dinet Koopman in Meppel.
Haar telefoonnummer voor noodgevallen is : 06-426 13 807

Naar boven

Geachte cli๋nt,

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken binnen de praktijk. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de behandelkamer. Daarnaast is het statuut via het Zorginstituut Nederland (ZiNL) beschikbaar op hun website.

In het kwaliteitsstatuut staat informatie over de manier waarop de praktijk georganiseerd is. De informatie hierover is ook te lezen op deze website.

Daarnaast wil ik kenbaar maken dat we sinds 1 januari 2017 ook aangesloten zijn bij de Geschillenregeling van het NVGzP. Sinds 2016 waren we daar al aangesloten bij de Klachtenregeling. Mocht u klachten hebben over de manier waarop u door mij behandeld wordt, vraag ik u in eerste instantie natuurlijk dat aan mij direct aan te geven. Er liggen folders van de Klachtenregeling van de NVGzP in het folderrek in de wachtruimte van de praktijk, maar u kunt deze natuurlijk ook via de website van het NVGzP bekijken.

Met vriendelijke groet,

Annemieke Wiersema-Ouwehand

Naar boven
 
Afsprakenrooster
 

Ik werk 5 dagen per week op onderstaande tijden, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kunt u afspraken maken op de volgende tijden:

1e afspraak: 09.00 – 09.45 uur

2e afspraak: 09.50 – 10.35 uur

3afspraak: 10.50 – 11.35 uur

4afspraak: 11.40 – 12.25 uur

5e afspraak: 13.10 – 13.55 uur

6e afspraak: 14.00 – 14.45 uur

7e afspraak: 15.10 – 15.55 uur

8e afspraak: 16.00 – 16.45 uur

Op vrijdag kunnen alleen de eerste 4 afspraken ingepland worden.

Naar boven


Persbericht
4 juni 2014

Kabinet wil vrije keuze voor psycholoog verhinderen.
Psychologen luiden de noodklok!

Psychologen trekken ten strijde tegen het verwerpen van een wetsartikel
dat gaat over het recht op vrije artsenkeuze.
Als het aan het kabinet ligt, kunnen we straks niet meer zelf kiezen wie onze arts is.
Ook onze tandarts, fysiotherapeut of psycholoog zal door de zorgverzekeraars worden aangewezen.
We staan aan de vooravond  van een enorme betutteling door de overheid.
Dit mag niet gebeuren! Contractvrije psychologen sluiten zich aan bij de huisartsen en luiden de noodklok over het verdwijnen van artikel 13. Zij roepen de leden van de Tweede Kamer op om het recht op keuzevrijheid in de zorg te verdedigen. Nog maar ้้n dag en dit fundamentele recht kan verdwenen zijn.

De Contractvrije psychologen zijn GZ-psychologen,
Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten,die bewust geen contracten aangaan met zorgverzekeraars.
De contractvrije psychologen staan voor privacy, voor keuzevrijheid, voor onafhankelijkheid ้n voor kwaliteit.
 

Naar boven

Runningtherapie,  

In 2009 is de Runningtherapie bij ons van start gegaan onder leiding van Hilbrand Wiersema, gecertificeerd Runningtherapeut. 

Runningtherapie is een aanvullende therapievorm waarvan bekend is dat het positieve resultaten heeft voor allerlei psychosomatische klachten, zoals depressieve klachten, angstklachten en PTSS. Het is geen hardlooptraining, dus de nadruk ligt niet op het presteren. Daarnaast kan het als preventiemiddel worden gebruikt.  Als u het effect van Runningtherapie ook zelf wilt ervaren meldt u zich dan aan! 

Vanaf 2011 zijn verschillende zorgverzekeraars begonnen met het vergoeden van Runningtherapie in de aanvullende polis, informeer bij uw eigen zorgverzekeraar hoe de vergoeding is geregeld. 

Met vriendelijke groet, 

Hilbrand en Annemieke Wiersema

 Naar boven