Belangrijke mededelingen

De komende drie maanden is de praktijk gesloten op:
   
Donderdag 15 november (bijscholing)
Donderdag 29 november (bijscholing)
Donderdag 13 december (bijscholing)
Vrijdag 21 december (bijscholing)
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 (Kerstvakantie)

Naar boven

Geachte cliënt,

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken binnen de praktijk. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de behandelkamer. Daarnaast is het statuut via het Zorginstituut Nederland (ZiNL) beschikbaar op hun website.

In het kwaliteitsstatuut staat informatie over de manier waarop de praktijk georganiseerd is. De informatie hierover is ook te lezen op deze website.

Daarnaast wil ik kenbaar maken dat we sinds 1 januari 2017 ook aangesloten zijn bij de Geschillenregeling van het NVGzP. Sinds 2016 waren we daar al aangesloten bij de Klachtenregeling. Mocht u klachten hebben over de manier waarop u door mij behandeld wordt, vraag ik u in eerste instantie natuurlijk dat aan mij direct aan te geven. Er liggen folders van de Klachtenregeling van de NVGzP in het folderrek in de wachtruimte van de praktijk, maar u kunt deze natuurlijk ook via de website van het NVGzP bekijken.

Met vriendelijke groet,

Annemieke Wiersema-Ouwehand

 

OVERZICHT VAN DE ECHTE RESTITUTIEPOLISSEN 2018
Vrije artsenkeuze en 100% vergoeding NZa-tarief

Ook dit jaar hebben we weer een overzicht opgesteld van de bij ons bekende enige echte restitutiepolissen voor komend jaar. Werk je contractvrij en wil je cliënten enigszins wegwijs maken in het woud van de vele zorgverzekeringspolissen? Dan zullen zij met onderstaand overzicht geholpen zijn.

Al deze restitutiepolissen bieden vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg tot het NZa-tarief (=Wmg-tarief). Niet opgenomen zijn restitutiepolissen die een lager maximum tarief vergoeden. De keuze is gebaseerd op het overzicht van de Contractvrije Psycholoog, waarin voor de meeste polissen van 2018 vermeld is wat er vergoed wordt.

Download het overzicht Zorgverzekeraars Vergoeding Zorgaanbieders in BGGZ en SGGZ 2018 hier

 
De maandpremies zijn gebaseerd op de laagste prijs bij verschillende vergelijkingssites, voor één volwassene, zonder aanvullende polis. Sommige polissen werden niet vermeld op deze vergelijkingssites. In die gevallen is gekeken naar de premie zoals vermeld op de website van de zorgverzekeraar.
 
Naar boven
 
Afsprakenrooster
 

Ik werk 5 dagen per week op onderstaande tijden, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kunt u afspraken maken op de volgende tijden:

1e afspraak: 09.00 – 09.45 uur

2e afspraak: 09.50 – 10.35 uur

3afspraak: 10.50 – 11.35 uur

4afspraak: 11.40 – 12.25 uur

5e afspraak: 13.10 – 13.55 uur

6e afspraak: 14.00 – 14.45 uur

7e afspraak: 15.10 – 15.55 uur

8e afspraak: 16.00 – 16.45 uur

Op vrijdag kunnen alleen de eerste 4 afspraken ingepland worden.

 

Naar boven


Persbericht
4 juni 2014

Kabinet wil vrije keuze voor psycholoog verhinderen.
Psychologen luiden de noodklok!

Psychologen trekken ten strijde tegen het verwerpen van een wetsartikel
dat gaat over het recht op vrije artsenkeuze.
Als het aan het kabinet ligt, kunnen we straks niet meer zelf kiezen wie onze arts is.
Ook onze tandarts, fysiotherapeut of psycholoog zal door de zorgverzekeraars worden aangewezen.
We staan aan de vooravond  van een enorme betutteling door de overheid.
Dit mag niet gebeuren! Contractvrije psychologen sluiten zich aan bij de huisartsen en luiden de noodklok over het verdwijnen van artikel 13. Zij roepen de leden van de Tweede Kamer op om het recht op keuzevrijheid in de zorg te verdedigen. Nog maar één dag en dit fundamentele recht kan verdwenen zijn.

De Contractvrije psychologen zijn GZ-psychologen,
Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten,die bewust geen contracten aangaan met zorgverzekeraars.
De contractvrije psychologen staan voor privacy, voor keuzevrijheid, voor onafhankelijkheid én voor kwaliteit.
 

Naar boven


Runningtherapie,  

In 2009 is de Runningtherapie bij ons van start gegaan onder leiding van Hilbrand Wiersema, gecertificeerd Runningtherapeut. 

Runningtherapie is een aanvullende therapievorm waarvan bekend is dat het positieve resultaten heeft voor allerlei psychosomatische klachten, zoals depressieve klachten, angstklachten en PTSS. Het is geen hardlooptraining, dus de nadruk ligt niet op het presteren. Daarnaast kan het als preventiemiddel worden gebruikt.  Als u het effect van Runningtherapie ook zelf wilt ervaren meldt u zich dan aan! 

Vanaf 2011 zijn verschillende zorgverzekeraars begonnen met het vergoeden van Runningtherapie in de aanvullende polis, informeer bij uw eigen zorgverzekeraar hoe de vergoeding is geregeld. 

Met vriendelijke groet, 

Hilbrand en Annemieke Wiersema

 Naar boven